PROJEKTY STAVEBNÍ - Tzb-energ

Go to content

Main menu:

PROJEKTY

PROJEKTY STAVEBNÍ
Naše sdružení spolupracuje s projektovou kanceláří působí v oblasti projektování pozemních staveb. Naším cílem je provázet klienta od prvního architektonického návrhu, přes zpracování projektové dokumentace, všechna povolení ke stavbě, pomoci při výběru dodavatele, autorský a technický dozor až k samotné kolaudaci objektu. Zpracováváme projekty ve všech stupních projektové dokumentace včetně provádění inženýrské činnosti. Dále se specializujeme na projekty nízkoenergetických a pasivních domů a také na technická zařízení budov. Projekty můžeme zabezpečit komplexně, a to včetně všech souvisejících profesních požadavků. Naším cílem je provázet klienta od prvního architektonického návrhu, přes zpracování projektové dokumentace, všechna povolení ke stavbě, pomoci při výběru dodavatele, autorský a technický dozor až k samotné kolaudaci objektu.
Pro bližší informace nás neváhejte kdykoliv kontaktovat!


Projekty vypracováváme v těchto variantách
:
  Projekty novostaveb rodinných a bytových domů
  Projekty novostaveb administrativních budov a budov občanské vybavenosti
  Projekty změn užívání staveb
  Projekty rekonstrukcí rodinných a bytových domů
  Projekty rekonstrukcí administrativních budov a budov občanské vybavenosti
  
Projekty nízkoenergetických a pasivních domů
  
Přepracování projektů typových domů
  Projekty zateple
  Projekty pro žádosti do operačních programů životního prostředí

Zpracováváme tyto profese:
• Pozemní stavby
• Vytápění
• Zdravotn
ě technické instalace – vodovod, kanalizace
• Vzduchotechnika a klimatizace
• Stavební fyzika – výpočty osvětlení
• Tepelná technika – výpočty tepelných ztrát, průkazy energetické náročnost, atd.
• Rozpočty


Spolupracující profese:
 Architekt
 
Statika
 Požární bezpečnost staveb
 Elektroinstalace

Stupně projektové dokumentace
:
1. DÚR – Dokumentace pro územní rozhodnutí
• Zpracováváme dle vyhlášky 503/2006 Sb. přílohy č.4.
• Na základě územního rozhodnutí je povoleno umístění stavby.
2. DSP – Dokumentace pro stavební povolení
• Zpracováváme dle vyhlášky 499/2006 Sb., přílohy č.1.
• Na základě stavebního povolení bude vydáno povolení ke stavbě.
3. DOS – Dokumentace pro ohlášení stavby v případě
• Zpracováváme dle vyhlášky 499/2006 Sb., přílohy č.1.
• Zpracovává se v případě že není potřeba stavení povolení. Obsahově je dokumentace totožná s dokumentací pro stavební povolení.
4. DZS – Dokumentace pro zadání stavby
• Vyhotovuje se jako podklad pro výběrové řízení a stanovení ceny – sestavení tendrové/zadávací dokumentace.
5. DRS – Dokumentace pro realizaci stavby
• Podrobná dokumentace stavby.  

Ceny jednotlivých projektů jsou stanovovány na základě složitosti projektu a individuálních požadavcích klienta.
TZB, MĚŘĚNÍ TERMOKAMEROU, TERMOVIZE, DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV, EA, PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, PENB, SBTOOLCZ, USPORY ENERGIE, FOTOVOLTAIKA, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE, ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ, ZELENÁ ÚSPORÁM, INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ BUDOV, NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY, ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH, PROJEKTY STAVEB A ZATEPLENÍ

 
Search
Back to content | Back to main menu