Tzb-energ

Go to content

Main menu:

 TZB-ENERG PROVÁDÍ :            
 Průkazy energetické náročnosti
 
Energetické audity
 
Měření termokamerou
 Tepelné ztráty - výpočty
 Diagnostiku budov
 Novou Zelenou úsporám
 Projekty staveb a zateplení
 Projekty TZB a MaR

VÍTEJTE NA WEBU TZB-ENERG

TZB-energ je nezávislé sdružení techniků a inženýrů ve stavebnictví a energetice. Poskytujeme komplexní odborné služby
v celé
oblasti úspor energií v budovách a v TZB, včetně vypracování průkazů ENB, Energetických auditů a studii, a také termoměření, diagnostiku budov a poradenství.

Měření úniku tepla budov
Termoměření a diagnostika úniků tepla z budov
Termoměření
obvodových stěn a střech budov
Termoměření
tepelných mostů
Termoměření oken, dveří a kontrola zateplení

Měření fotovoltaiky
Termoměření správné funkčnosti panelů FVE


Kotelny, výměníky
Kontrola tepelné izolace vodovodů a parovodů


Lokalizace rozvodů
Trasování vedení topení nebo rozvodů
Lokalizace poruch podlahového topení

  Termovize  - velká  sleva při rezervaci

Zimní sezona 2014. Přijímáme nyní rezervace na termoměřění budov, které začne již v měsíci říjnu. Zajistěte si nyní výhodnou cenu vč. DPH !!

   

Objekt

Cena běžná

Cena v Akci

Rodinný dům

2,600 - 3,000 Kč

2,000 - 2,400 Kč

Bytový dům

4,000 - 8,000

3,000 - 6,000 Kč

    Doprava zdarma pro Prahu a okolí do 50 km

    Více o termoměření ZDE

    OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ ON-LINE

MĚŘENÍ TERMOKAMEROU

Proč je dobré měření termokamerou ?

Měření termokamerou budov umožní detekovat jinak obtížně zjistitelné ztráty tepla a tepelných rozvodů velmi rychle a efektivně. Lze zkontrolovat stav zateplení, tepelných mostů, kvality osazení a těsnění oken i dveří, izolace rozvodů a stav otopného systému.

Proč termoměření s námi?

*    Jsme sdružení nezávislých odborníků
*    Postupujeme dle normy EU13187

*    Termosnímky bez omezení
*    Měření v interiéru i exteriéru
*    
Kompletní protokol tištěný i elektronický
*    
Poradenství od stavebních inženýrů
*    Návrh opatření
pro zlepšení stavu
*    
Doprava v ceně - Praha a okolí do 50 km
*    Žádné skryté náklady


     
VÍCE O MĚŘENÍ TERMOKAMEROU
     CENÍK MĚŘENÍ TERMOKAMEROU

PENB za velmi výhodnou cenu

Ceny námi zpracovaných průkazů jsou velmi příznivé. Máte-li vážný zájem vyplňte tedy prosím v poptávkový formulář ON-LINE níže.

    

       Objekt

         Cena s DPH

       Rodinný dům

         2500 - 3400

       Bytový dům

         3500 - 12000

       Ceny jsou konečné včetně všech nákladů !!

       Více o Průkazu energetické náročnosti

       POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ ON-LINE

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Co přináší Nová zelená úsporám 2014 ?

Nová zelená úsporám se rozeběhla 1.1.2014, žádosti se přijímají od srpna do listopadu 2014. Podpora programu Nová zelená úsporám může dosáhnout až 55% nákladů na investice.
Nabízíme Vám kompletní podporu od poradenství až po vypracování projektu.
 


Více info o státním projektu NZU 2014
POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ ON-LINE

Prosím kontaktujte nás

    Kalkulačka dotací Zelená úsporám
     * zjistěte si míru tepelných úspor

     * náklady Vašich investic
     * možnou výši dotace

Ceny paliv a energii
Aktuální platné ceny paliv a energií v České republice.

Nezávislá kalkulačka cen plynu a elektřiny
Spočítejte si kolik zaplatíte za plyn nebo elektřinu s různými dodavateli.

Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva
Srovnejte náklady na zajištění výroby tepla v České Republice od hnědého uhlí až po tepelné čerpadlo.

Nová zelená úsporám: Další šance na úspory energií pro majitele rodinných domů

Nová zelená úsporám 2014 byla zahájena. A výzva je ještě výhodnější a méně administrativně komplikovaná než ta minulá v roce 2013. Na nové ekologické zdroje lze dostat dokonce 75% dotaci. Nově lze získat také příspěvek na  solární systémy. Žádosti lze podávat od 1. dubna 2014, ukončení bude vyčerpáním alokace, nebo 31. října 2014 ve 12:00h.

Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR
Souhrnné informace o stavu a preferencích ČR ke zmírnění změn světového klimatu.

Pozor na zakázaný souběh dotací v OPŽP a programu Zelená úsporám

        ENERGETICKÝ AUDIT
Proč je důležitý energetický audit ?
Energetický audit je úplný posudek aktuálního stavu budovy, energetického hospodářství a hlavně komplexní kalkulace všech nákladů na energie. Hodnoceny jsou i dopady emisí a klimatické podmínky v lokalitě.
Energetický audit podrobně analyzuje energetickou bilanci současného stavu budovy - a navrhne reálné řešení budoucího stavu (několik variant opatření), doplněné o zhodnocení ekonomických podmínek konečné realizace a provozu.
Vybraná varianta určí zadání pro následný projekt zateplení, měrění a regulace nebo zdroje tepla. Energetický audit tak stavebníkovi dává do rukou technicko-ekonomický podklad pro rozhodování v oblasti, kde se doposud řídil jenom odhadem nebo nekvalifikovanými radami (známí, sousedé).
Projektová dokumentace i energetický audit často bývají považovány za zbytečné formality, které prodražují celou investici. Není to tak!! Třeba nekvalitně provedené zateplení může dům poškodit nebo udělat prostředí v domě hygienicky neudržitelné - srážení vody, vysoká vlhkost, plísně. Oprava závady, pokud vůbec uspějete s reklamací, bude dražší než cena dokumentace, která riziko chyb výrazně sniží.

VÍCE O ENERGETICKÉM AUDITUPENB - Průkaz energetické náročnosti

Kdy potřebujete zpracovat PENB ?:
* U všech novostaveb ke stavebnímu povolení
*
U větších rekonstrukcí v objektech
  
nad 1000 m2 podlahové plochy
* Od 1.1.2013 při každém prodeji či pronájmu
  domu v osobním vlastnictví

* Od 1.1.2013 předložit PENB před uzavřením
  smluv o prodeji domu či bytu v os. vlastnictví

* Od 1.1.2015 obytné a administrativní objekty
  nad 1500m2 včetně bytových jednotek
  
v osobním vlastnictví - SVJ

* Od 1.1.2016 při pronájmu ucelené části
  budovy, včetně Bytových družstev

PENB zpracováváme pro:
* Rodinné domy, Bytové domy, Školy, Školky
* Administrativní budovy, KC centra , Obchody
PENB podklady potřebné pro zpracování:

* Projektová dokumentace stavby
  
v elektronické nebo tištěné podobě.

PENB nabízíme Vám:
* Poradenství a p
omoc ve složitějších případech


VÍCE O PENB-Průkazu energetické náročnosti


ODKAZY

                            
            

tzb-info.cz                energetika a suroviny
                  

stavmost.cz               archprojekt.cz
                     
strechyjakes.com      podlahy-stanela.cz
              
MĚŘENÍ FOTOVOLTAIKY

Vyrábíte elektrickou energii pomocí fotovoltaických panelů? Je výkon vaší elektrárny špatný? Měření fotovoltaiky termokamerou je rychlý a levný způsob analýzy fotovoltaických panelů v provozních podmínkách. Jeho cílem je vytypovat vadné panely, které se vyskytují stále častěji, díky velkému nárůstu světové produkce a s tím často související nižší kvalitě panelů již z výroby.

VÍCE O MĚŘENÍ FOTOVOLTAIKY

 MĚŘENÍ  FOTOVOLTAIKY CENA - nabídka
Položka                             Cena
Rodinný dům               
       1500 Kč
Elektrárna  20-30 kWp     od 3500  
 TERMOMÉŔENÍ CENÍK KOMPLETNÍ
       ZDE

 

Víte že vady FVP dosahují u některých výrobců až 15 % ?!

Měření termokamerou je v podstatě jediný možný způsob, jak bez odstavení z provozu a demontáže odhalit vadný FV panel. Vadné panely totiž obyčejně fungují, nižší je jen jejich výkon. Výrobci obyčejně uvádějí 1-3% vad, realita ja ale často jiná viz.nadpis.
S věkem FVE postupně počet vad narůstá a výkon jednotlivých FV panelů pozvolna klesá. Pravidelné kontroly fotovoltaické elektrárny efektivně odhalí rizikové anomálie panelů často dříve, než se mohou začít projevovat. Můžeme tedy včas předejít komplikacím v dodávkách a výrobě elektrické energie.


 

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

Energetický štítek je nesprávné označení průkazu ENB (PENB), kdy se zde ale jedná pouze o jednu stránku z tohoto 16-21 stránkového dokumentu. Dále existuje "Energetický štítek obálky budovy" a ten pouze posuzuje celkovou tepelně-izolační schopnost obálky budovy. Kvalita tepelného odporu jednotlivých stavebních komponent se liší. Bude-li tedy dům mít např. velkou plochu oken, která budou vyhovovat normě a slabé zdi, bude výsledek špatný. Je-li zasklená velká plocha, musí být ostatní konstrukce vylepšeny tak, aby to vyrovnalo ztrátu energie zasklením. Tento typ dokumentu není díky rozšíření PENB příliš používán, lze ho nalézt např. v Energetických auditech.

 

       TEPELNÉ ZTRÁTY - VÝPOČTY
K čemu jsou potřeba výpočty tepelných ztrát ?
Jedná se o výpočet potřeby tepla na vytápění a tepelných ztrát obálkou budovy. Tepelná ztráta tepla, použitého k vytápění domu, je množství tepla (tzv. tepelný tok), které z domu uniká prostupem skrz konstrukce, případně větráním. Ztráta není za každé teploty stejná, proto je nutné ji vztáhnout k určité teplotě.
Výpočty tepelných ztrát jsou potřeba při návrhu zdroje tepla,  výkonu, typu paliva, při konstrukci otopné soustavy nebo způsobu vytápění. Dále pro NZU 2014 a dotace v kategorii C1. Získejte
dotaci 75 000,- Kč na tepelné čerpadlo, 80 000,- Kč na solární systém a 15 000,- Kč na projekty.

 
 


 
Search
Back to content | Back to main menu