MĚŘENÍ TERMOKAMEROU - Tzb-energ

Go to content

Main menu:

TERMOMĚŘENÍ

MĚŘENÍ TERMOKAMEROU

Měření termokamerou provádíme na profesionální úrovni a za příznivé ceny hlavně ve stavebnictví, ale i v energetice a v průmyslu včetně TZ FVE.
Měření termokamerou je schopno diagnostikovat skutečný aktuální tepelně-technický stav jakéhokoliv objektu a to i včetně slabých anomálii.
Pro dotazy k cenám měření termokamerou nás neváhejte kdykoliv kontaktovat  -> ZDE -  nabízíme termoměření bez omezení snímků, dle EU13187.

TERMOMĚŘENÍ BUDOV  

Měření termokamerou je moderní a spolehlivý způsob diagnózy obvodové konstrukce domu a střechy.
Měření termokamerou zkontroluje stav zateplení, tepelných mostů, kvality osazení a těsnění oken i dveří, izolace rozvodů a hydrauliky otopného systému.
Měření termokamerou pomůže při trasování nepřístupných rozvodů topné vody a při jejím úniku.

TERMOMĚRĚNÍ FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ

Vyrábíte elektrickou energii pomocí fotovoltaických panelů? Nepozdává se vám výkon vaší elektrárny? Měření termokamerou je rychlý a levný způsob analýzy fotovoltaických panelů v provozních podmínkách. Jeho cílem je na základě teploty nalézt vadné panely, které způsobují často značné  poklesy výkonu polí FVE.  VÍCE O MĚŘENÍ FOTOVOLTAIKY

TERMOMĚŘENÍ ROZVODŮ A ELEKTRO

Špatná izolace, úniky medii, praskliny nádob, přehřívání čerpadel a motorů , trasování skrytých rozvodů. Přehřívání jističů, relé, spojů kabeláže, FM měničů a dalších v rozvodech elektrické energie. Vše lze měrěním termokamerou bezkontaktně a přesně detekovat a následně správne určit míru rizika jednotlivých prvků a spojů.        VÍCE O ELEKTRO

MĚŘENÍ TERMOKAMEROU CENA -BUDOVY

Objednáte-li termoměření nyní před sezonou 2014, platí uvedené ceny. Cena je konečná.

Objekt

Cena s DPH

 Byt

 1500 - 2000

 Rodinný dům

 2200 - 2400

 Bytový dům

 3000 - 7500

MĚŘENÍ TERMOKAMEROU CENA - FVE

Objednáte-li termoměření v únoru 2014, platí sleva v hodnotě 300 Kč z níže uvedené ceny.

Objekt

Cena s DPH

FVE pro rodinný dům

 2500

FVE do 20 kWp

 2500 - 3000

FVE nad 20 kWp

 dohoda od 3000

MĚŘENÍ TERMOKAMEROU CENA - ELEKTRO

Objednáte-li termoměření v únoru 2014, platí sleva v hodnotě 300 Kč z níže uvedené ceny.

Objekt

Cena s DPH

Byt

 1000

Rodinný dům, bytový d.

 1500 - 5500 Kč

Průmysl

 od 2500

Měření termokamerou podmínky
  * Nejvhodnějším obdobím je listopad – březen
  * Měření brzy ráno nebo ve večer a v noci

 
* Při měření nesmí být venkovní teplota > 5°C
  * Rozdíl teplot interiéru a exteriéru nejméně 15°C
  * Teplotu objektu nesmí ovlivnit sluneční svit
  
* Měření tepelných mostů se provádí zevnitř domu
  * Měření neprovádíme při silném sněžení či dešti
 
* Rychlost větru by neměla přesáhnout 12km/h

Měření termokamerou podmínky
  * Nejvhodnějším obdobím je  březen - říjen
 
* Měření provádíme dopoledne a odpoledne
  * Při měření musí elektrárna běžet na plný výkon
 
* Musí být silný sluneční svit 500-700W/m2
 
* Při měření nesmí být v blízlosti panelů
     žádný tepelný zdroj

 
* Měření bude přerušeno při zhoršení osvitu
 
* Rychlost větru by neměla přesáhnout 6 km/h

Měření termokamerou podmínky
 * Měříme po celý rok dle požadavků
 * Měření provádíme v hodinách určených
     zákazníkem

 * Měření elektro se provádí nejméně
     
při 50% zatížení
 * Při měření nesmí být v blízlosti žádný tepelný zdroj
 * Musí být splněny bezpečnostní předpisy
 * Zářízení musí být přístupné a zabezpečené

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘTip

Tip

Tip

TipTip

Tip

Tip

TipTip

Tip

Tip

Tip

Termovizní měření podrobně
Termovizní měření budov

Termovizní měření budovy umožňuje detekovat konstrukční a izolační nedostatky obálky budovy, které snižují celkovou energetickou účinnost domu. Rostoucí ceny energií na vytápění budov vytvářejí rostoucí tlak na snížení energetické náročnosti budov. Dle posledních odhadů může v několika dalších letech zdražit teplo až o 50 % (více informací ZDE). Nalezení slabých míst v konstrukcích domů kudy uniká teplo, bude důležité pro  zvolení vhodné a cenově přijatelné strategie pro zateplení budovy. Zateplením při zvolení vhodných izolačních materialů a dodržením správných stavebních postupů, lze snížit tepelnou ztrátu budovy až o 60 procent.

Termovizní měření strojů a linek

Tato oblast v průmyslu byla jednou z prvních, kde byla infračervená termografie použita a má zde své nezastupitelné místo. Nachází značné uplatnění především v oblasti diagnostiky výrobních strojů, motorů, čerpadel, kompresorů, linek a dalších. Měření termokamerou lze využít pro diagnostiku přehřívání technologických prvků, ale také je možno detekovat tepelné úniky a vady izolace připojených soustav rozvodů a elektroinstalací.

Termovizní měření rozvodů tepla a parovodů.

Ve všech tepelných soustavách je základním kritériem efektivity energetická účinnost. Její zisk se odvíjí jednak od účinnosti zdroje tepla (kotel, tepelné čerpadlo,turbína) a následně od schopnosti rozvodů přenést ji s co nejmenší ztrátou do otopných těles. Aby tedy byl výkon celé soustavy co nejlepší, je nutné co možná nejvíce omezit ztráty při přenosu tepla. Zde se negativně projevují projekčně špatně řešené spoje, ale zejména nekvalitním izolace. Také špatně pracující čerpadla, ventily a další prvky mohou snížit či dokonce degradovat výkon celé soustavy. Měření termokamerou je schopno nejen odhalit vadnou izolaci, ale také detekovat vadná zařízení v soustavě a to dříve než se zcela porouchají.

Termovizní měření otopných těles.

Měření termokamerou otopných těles má význam spolu s měřením připojených rozvodů při problémech s hydraulikou otopných systémů. Rozložení teplot na tělesech a v rozvodech hodně napoví o pohybu topného media. Termoměření je zde jedním z důležitých zdrojů informací, a závěry z protokolů mohou významně napomoci jak projektantům, tak samotným topenářským firmám.

Termovizní měření elektrorozvodných sítí.

Pravidelné kontroly elektroinstalací, elektrorozvaděčů, trafostanic a dalších zařízení v energetických sítích mají hlavně bezpečnostní efekt, ale jsou i přínosem ekonomickým. Závady se mohou projevit u jistících prvků, ve spojích silnoproudé kabeláže a v rozvodech elektrické energie. S využitím termoměření můžeme zjistit aktuální teplotu všech spojů a určit míru rizika jednotlivých prvků a spojů. Termoměření svorek, spojů a elektrických zařízení se provádí nejméně při 50% zatížení. Spoje, které jsou teplejší než vodič ke kterému jsou připojeny, a jejichž teplota je o 5°C vyšší budou klasifikovány jako závada a potenciální zdroj problémů.
Měření provádíme dle ČSN EN 13187.

Termovizní měření ve veterinární praxi.

Měření termokamerou se v posledních letech prosadilo i v oblasti veterinární správy a lékařství. Je to umožněno zvýšením technické úrovně termokamer a jejich rozlišovacích schopností. Tam kde jinde stačí stupně, v této oblasti potřebujeme desetiny stupňů. Detekování zdravotního stavu zvířat je obtížné, zvířata se nikdy nepostaví a nenatočí tak, jak by jste si přáli. Také srst, peří ale i šupiny bývají překážkou přesného měření - určení emisivity zde bývá problém. Přesto mohou být výhody termoměření nesporné - je bezkontaktní, rychlé a přesné. Termosnímky obsahují celou škálu teplot v celé ploše a lze je diagnostikovat dodatečně, stejně tak jako lze dodatečně upřesnit emisivitu.  

MĚŘĚNÍ TERMOKAMEROU, TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ, DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV, EA, PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, PENB, SBTOOLCZ, USPORY ENERGIE, FOTOVOLTAIKA, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE, ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ, ZELENÁ ÚSPORÁM, INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ BUDOV, NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY, ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH, PROJEKTY STAVEB A ZATEPLENÍ, TZB

 
Search
Back to content | Back to main menu