PENB - PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI - Tzb-energ

Go to content

Main menu:

PENB - AUDITY

                               PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY - PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) pro Vás zpracujeme rychle, levně a velmi kvalitně, cena PENB od 2500 Kč za rodinný dům s DPH.
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) můžeme vypracovat do pěti pracovních dnů a to bez jakéhokoliv navýšení naší celkové ceny.
K
e každému průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) pak pro Vás jako bonus vypracujeme stručné ohodnocení objektu odborným auditorem.
Průkaz ENB je nyní také vždy doplněn navrhem variant možnych opatření, vedoucích ke zlepšení energetického hodnocení objektu.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI CENA

OBJEKT

CENA S DPH

OHODNOCENÍ

ZPRACOVÁVÁME

Rodinný dům

2500-3400

dle velikosti m2

  pro celou ČR

Bytový dům

3500-12000 Kč

dle velikosti m2

  pro celou ČR

Ostatní objekty

Cena dohodou

dle m2 a složitosti

  pro celou ČR

  2500 - 2700 Kč


2800 - 3000 Kč


3000 - 3400 Kč


3500-12000 Kč

PENB -  OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ ON-LINE - je ZDE.
Energetické průkazy ceník kompletni. V ceně DPH, tisk a poštovné.

Co je Průkaz energetické náročnosti budovy ?

Průkaz energetické náročnosti budovy hodnotí budovu z hlediska stavebních konstrukcí a všech energií, které do budovy vstupují. Součástí hodnocení jsou energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. Do energetické náročnosti budovy zahrnujeme nyní i způsob výroby energie mimo posuzovanou budovu (výroba elektřiny, případně výroba tepla při dálkovém vytápění). Hodnocení se provádí na základě vypočtené energetické náročnosti budovy (tj. roční potřeby energie) vztažené na 1 m2 celkové podlahové plochy a porovnání s refereční budovou.

PENB S DOTAZY NÁS NEVÁHEJTE KDYKOLI  KONTAKTOVAT
NAŠE REFERENCE PRO PENB

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK, PENB a ENERGETICKÝ AUDIT - v čem je rozdíl ?

PENB vše co potřebujete vědět a novela zákona č.318/2012 sb

PENB přímo od zpracovatelů za příznivé ceny

Máte-li zájem o vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy (který je často nesprávně označován jako Energetický štítek), zaregistrujete se prosím zde na této stránce níže v:

POPTÁVKOVÉM FORMULÁŘI ON-LINE       

Vypracování průkazu energetické náročnosti (PENB) je dáno povinnostmi vyplývajícími ze zákona o hospodaření energií č. 318/2012 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) zpracováváme tedy tak, jak je definováno tímto zákonem, který je novelou zákona č. 406/2000. Dále je průkaz energetické náročnosti (PENB), resp. jeho forma a způsob zpracování, rozepsán ve vyhlášce č. 78/2013 Sb.
Průkaz energetické náročnosti budovy platí 10 let od doby vydání, pokud v této době nedojde k větší stávajícího změně objektu.
Ceny námi zpracovaných průkazů jsou velmi příznivé.
Spolupracující energetičtí auditoři jsou uvedeni v seznamu MPO.   

Poptávkový formulář ON-Line


Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

PENB kdy ho musíte mít

a) při výstavbě nových budov
Průkaz energetické náročnosti budovy se předkládá stavebnímu úřadu při výstavbě či rekonstrukci budovy. Budova bez vystaveného PENB bytedy neměla vůbec dostat stavební povolení. Nejde-li o budovu, která průkaz mít nemusí.
b) při větších změnách dokončených budov,
které ovlivňují jejich energetickou náročnost. Větší změnou dokončené budovy je změna, která probíhá na více než 25% celkové plochy obvodového pláště budovy, nebo změna technických zařízení budovy s energetickými účinky, kde výchozí součet ovlivněných spotřeb energií je vyšší ne 25% celkové spotřeby energie.
c) při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech,
kdy pro tyto budovy nastala povinost zpracovat průkaz energetické náročnosti.
======================================================
V
lastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni zajistit zpracování průkazu:

1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy;
2. při pronájmu celé budovy
3. P
ředložit průkaz ENB nebo jeho ověřenou kopii:

   a) možnému kupujícímu budovy již před uzavřením smluv
       
týkajících se koupě budovy
   b) možnému nájemci budovy před uzavřením smluv
       
týkajících se nájmu budovy
c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
   a) kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději
       
při podpisu kupní smlouvy
   b) možnému nájemci celé budovy nejpozději
       při podpisu nájemní smlouvy  
==============================================
Podklady potřebné pro zpracování průkazu
a) Identifikační údaje:
• rok výstavby • majitel objektu • adresa objektu
b) Projektová dokumentace
stavební:
• půdorysy jednotlivých podlaží
• řez • pohledy (nejsou nutné, pokud je řez)
• technická zpráva (pokud je k dispozici)
c) Doplňující informace:
• buď projekt vytápění a vody (pokud je k dispozici)
• nebo sdělení:
- jaký je zdroj tepla
a ohřevu teplé vody, výkon zdroje
- jaká jsou otopná tělesa, jestli mají termostatické hlavice
d) Aktuální fotografie objektu za všech stran

Jak se hodnotí energetická náročnost budovy ?

Hodnocení znamená zatřídění budovy do klasifikační stupnice což výstup, který je pro koncového uživatele ten nejdůležitější.
Hodnocení se provádí na základě vypočtené energetické náročnosti budovy (tj. roční potřeby energie) vztažené na 1 m2 celkové podlahové plochy a porovnání s refereční budovou.
Nejlepší budovy jsou zařazeny do klasifikační třídy A, nejhorší budovy pak do třídy G. Vetšina současně stavěných budov spadá do třídy C.
Při koupi nebo nájmu se zákazník bude moci orientovat podle
Energetického průkazu náročnosti budovy (PENB), kterým budou vybaveny nové i rekonstruované budovy po celé Evropské unii. Tento průkaz - bude obdobou dokladu, který občané České republiky již znají – energetických štítků spotřebičů. V energetickém průkazu budovy - PENB jsou obsaženy informace o celkové roční spotřebě energie dodané do budovy, o spotřebě prvotních energetických zdrojů a o emisích, výsledek porovnání s tzv. referenční budovou a kvantifikace rozdílu oproti této budově a údaje o tepelně technické kvalitě obálky budovy.

Naše reference

Průkazy ENB zpracovováváme již od roku 2009. Spolupracujeme s Veřejou správou na úrovní obcí a městských úřadů, s architektonickými ateliéry, stavebními firmami i realitními kancelářemi. Zajištujeme také poradenství v oblasti energetické náročnosti a úspor energii.
Průkazy ENB jsme vypracovali již pro více než tři stovky rodinných domů, a také pro desítky bytových domů, mimo jiné pak také průkazy pro průmyslové haly, hotely a komerční centra.
Příklady:

PENB kdy ho nemusíte mít

Požadavky na energetickou náročnost budov nemusí být, podle ustanovení § 7a odst. 5 zákona č. 318/2012 Sb. o hospodaření energií v platném znění, mimo jiné splněny :
- když to není technicky a funkčně možné nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy
- její provozní účely  
- pokud to odporuje požadavkům zvláštního právního předpisu (např. zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči)

a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m 2,
b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně 12), pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče,
c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
d) u staveb pro rodinnou rekreaci 13),
e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,
f) při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její  účely
.

U Průhonu Praha

Státní ústav ÚSTR

Hrádek nad Nisou

Na Spáleništi Praha

Pension Svatá Anna

CC centrum Kralupy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, PENB, ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV, EA, NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM, MĚŘĚNÍ TERMOKAMEROU, TERMOVIZE, DIAGNOSTIKA BUDOV,  SBTOOLCZ,  USPORY ENERGIE, TZB, FOTOVOLTAIKA, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE, ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ,  INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ BUDOV, NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY, ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH, PROJEKTY STAVEB A ZATEPLENÍ

 
Search
Back to content | Back to main menu