MĚŘENÍ ELEKTROINSTALACE - Tzb-energ

Go to content

Main menu:

TERMOMĚŘENÍ

                                         KONTROLA ELEKTROINSTALACE TERMOKAMEROU

Kontrola elektroinstalace termokamerou - termoměření je nejrychlejší a nejméně invazivní metodou, jak zjistit aktuální stav vašich elektrorozvodů.
Při skrytých závadách starších elektrických zásuvek, jističů a rozvodů i dalších komponent dochází k přehřívání. Termokamera je schopna odhalit klasickými metodami často obtížně zjistitelné závady v elektroinstalaci, které mohou být zdrojem nemalých problémů. Díky měrění termokamerou, které je schopno detekovat i velmi malé odchylky od normálních teplot, tak lze předejít možným poruchám zařízení, ale i budoucím haváriím v elektrických rozvodech a požárům.

Závady elektroinstalace jsou podle aktuálních zdrojů důvodem zahoření a následných požárů budov na prvním místě statistik. Starší rodinné a panelové domy jsou nejrizikovějšími objekty v tomto ohledu, navíc v bytových panelových domech jsou díky kumulaci ohroženy větší počty osob, protože případný vznik požáru může zasáhnout více bytů. Důvodů proč je elektroinstalace ve starších domech ve špatném stavu je řada, přesto je lze snadno rozdělit takto, dle dále popsaných hledisek.


Rozdělení závad elektroinstalace dle základních důvodů:

* Zastaralá instalace a použitý material. U většiny rodinných a panelových domů je elektroinstalace stará několik desítek let a je provedena v hlinikových vodičích, což díky vlastnostem tohoto materiálu způsobuje postupné zhoršování kontaktů ( hliník "teče") a dochází k vyhřívání ve všech spojích ( rozvodné krabice, zásuvky, svítidla, vypínače atd.). Uvolněné vodiče lze většinou dotáhnout, ale časem na špatném spoji dojde k takovému zvýšení teploty, které pak může způsobit místní zahoření či dokonce následný požár.

*Stáří projektu elektroinstalace. Projekty elektroinstalace vznikaly v době, kdy byla prováděna výstavba těchto domů, s ohledem na předpokládané odběry v rozsahu tehdejšího běžného používání elektrospotřebičů. Naštěstí počítaly také s jistou rezervou. Jen díky tomu a rozumu konstruktérů nám nyní nevzniká požárů více. V posledních deseti letech došlo k razantnímu zvýšení spotřeby, díky dříve nepoužívaným zařízením, jako jsou sklokeramické a indukční desky, elektrické a mikrovlnné trouby, varné konvice, výpočetní technika, plasmové televize atd.. Navíc ale moderní spotřebičě ve srovnatelných kategoriich mají vyšší spotřebu energie a to často několika násobnou, tak např. vysoušeč vlasů (fén) rok 1989 - 270 W až 350W a rok 2012 1500-2000W (!), vysavač rok1989 - 750W a rok 2012 1300-2700W (!). Elektroinstalace je ale většinou v původním provedení, omezena silou jističů, pojistek, počtem zásuvek a hlavně průměrem vodičů. V této situaci není neobvyklé vidět zapojení několika zařízení s velkým odběrem na prodlužovacím kabelu. zde je možnost požáru jen otázkou času.

*Elektrické přípojky. Přípojky ve starších rodinných domech a v jednotlivých panelových bytech jsou provedeny obvykle jen jednofázově, což při výše popsaném navýšení odběru zapojených spotřebičů, tyto přípojky nadměrně zatěžuje. To je pak důvodem zvýšeného oteplování všech spojů, kontaktů a kabelů. Přetížení jednotlivých elektrických obvodů, kdy začne docházet k vypadávání jističů, je pak následně majiteli obyčejně řešeno výměnou původních jističů za jističe nové, s vyšší hodnotou jmenovitého proudu . Výměna obvykle dobře zazděné nebo zabetonované původní kabeláže za novou, s odpovídajícím průřezem k novému jističi, však již obvykle není provedena. Za těchto podmínek se ale elektro soustava stává nevyhovující, což se zpočátku bude projevovat poruchami nebo výpadky zařízení, kdy nejcitlivější je moderní výpočetní technika a také moderní televize, BlueRay a DVD atd., což jsou v podstatě také počítače.

Kontrola elektroinstalace termokamerou. Na termosnímku pořízeném za mrazu v lednu, je na venkovní obvodové zdi rodinného domu dobře patrné silně zatížené vedení kabeláže. V tomto případě se jednalo sice o novou, ale díky vnitřním stavebním pracem značně přetíženou elektroinstalaci. Termokamera zde zachytila zvýšenou teplotu na vnější straně 40 cm silné zdi, i když vedení kabeláže je  blíže vnitřní straně. Zde je vidět na příkladu z praxe, jak efektivní může být kontrola elektroinstalace termokamerou. Měření je bezkontaktní a provádí se bez zásahu do zařízení, při normálním provozu. Měření termokamerou elektroinstalace lze provádět prakticky kdykoliv dle přání zákazníka, za těchto podmínek:

* Zařízení se musí spustit minimálně na 10 min           * Měření elektro se provádí nejméně při 50% zatížení
* Při měření nesmí být v blízlosti žádný tepelný zdroj
  * Musí být splněny bezpečnostní předpisy
* Zářízení musí být přístupné a zabezpečené

TZB, MĚŘĚNÍ TERMOKAMEROU, TERMOVIZE, DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV, EA, PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, PENB, SBTOOLCZ, USPORY ENERGIE, FOTOVOLTAIKA, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE, ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ, ZELENÁ ÚSPORÁM, INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ BUDOV, NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY, ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH, PROJEKTY STAVEB A ZATEPLENÍ

 
 
Search
Back to content | Back to main menu