ÚSPORY ENERGIE - Tzb-energ

Go to content

Main menu:

ÚSPORY ENERGIE

                                             ÚSPORY ENERGIE

Chcete ušetřit za energie? Zateplujte domy
Od počátku letošního roku došlo ke zvýšení sazby DPH, které se již v prosinci 2011 odrazilo v cenách potravin, pohonných hmot i energií. Také po měsíci přemýšlíte, jak a kde v nadcházející krizi ušetřit? Myslete na energie.
Právě za energie totiž průměrná domácnost utratí za současné situace ročně až o 3 500 Kč více. Jak ulehčit rodinnému rozpočtu? Vhodným řešením snížení výdajů za energie může být i správné zateplení domu.
Téměř pravidelné každoroční zdražení elektřiny letos doprovázelo i nepopulární zvýšení sazby DPH. A také vzrostly ceny hned několika komodit. Tak například na potravinách měsíčně utratíme o několik desítek korun více - maso podražilo o 2 %, mléčné výrobky jsou dražší až o 4 % a za některé druhy zeleniny si ve srovnání s prosincem loňského roku připlatíme i o 17 % více.  
Zdražení energií pro domácnosti v roce 2012
Rostou však i ceny energií. Elektřina průměrně zdražila o 3,6 %. "Domácnost, která ročně protopí v průměru 40 GJ tepla, spotřebuje 200 m3 vody, odebere 7,5 MWh zemního plynu a asi 2 700 kWh elektřiny v nejběžnější sazbě, zaplatí za rok o téměř 3 510 korun více než loni," vypočítal Ing. Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.
Vývoj předpokládá, že za teplo tak zaplatíme v průměru o 4 % více, za elektřinu průměrně o 3,6 %, za plyn o 15 %, voda podraží průměrně o 4 %. Z dlouhodobého hlediska je východiskem pro mnohé domácnosti zateplení budov, které se odrazí právě na úsporách energie.
Je řešením zateplení budov?
Jednorázovým zateplením se sníží energetická náročnost domu až o 50 % a tím trvale klesne každoroční výdaj na vytápění, který tvoří jednu z nejvýraznějších položek provozních nákladů na chod domácnosti. Snížená spotřeba energie na vytápění také umožní instalovat menší a tudíž levnější zdroj tepla (kotel, zásobník paliva, výměník). Jednou z nesporných výhod je i zkrácení délky topné sezóny.
Přesto, že majitelé objektů v České republice si význam zateplení již pomalu uvědomují, stále zůstává přes 200 milionů m2 obvodových stěn nezateplených. Přitom úspory mohou ročně dosáhnout několika tisíc korun a navíc jsou peníze investované do zateplení lépe zhodnocené než při uložení v bance.
Zateplení dlouhodobě vede k úsporám za energie
Na přelomu tisíciletí se stavěly budovy s průměrnou spotřebou energie kolem 150 kWh/m2 za rok. Již dnes se i díky zateplení pohybujeme mezi 100 až 120 kWh/m2. A budoucí potenciál je obrovský - v příštím desetiletí se můžeme dostat na pouhých 20 kWh/m2. "Při současných cenách energií, kdy v lednu činila průměrná cena za kWh 4,64 Kč, tak mohou úspory za elektrickou energii při průměrné velikosti bytu 70 m2 dosáhnout téměř 26 000 korun ročně," uzavřel Pavel Zemene.
Na úspory energie tlačí stále rostoucí ceny a s tím rychle stoupající náklady na výrobu tepla, ohřevu TUV a chladu. To nás nutí přemýšlet nad tím, jak tyto spotřeby co nejefektivněji minimalizovat. Snížení energetické náročnosti budovy a úsporu energií je tak nezbytně nutné chápat v co nejširších souvislostech, které pak nejde oddělit od ostatních systémů ve stavebnictví.
Proto je nejvíce efektivní komplexní přístup počínající zhodnocením aktuálního stavu budovy nebo energetického hospodářství.


Stavební řešení
Rozhodně úspory ve vytápění souvisí se samostnou stavbou. Stavební řešení velmi přispívá k úsporné energetické bilanci objektu. Zateplení kvalitními materiály s odpovídající tloušťkou, zateplení střechy a podlahy s vhodnou skladbou, odstranění tepelných mostů, okna a dveře se špičkovými tepelně technickými parametry, soustředění prostor se stejnou teplotou.
Úvod » Tepelné ztráty
46
Tepelné ztráty

Určujícím faktorem pro ekonomické a efektivní vytápění je volba optimálního výkonu zdroje tepla. Výkon topné soustavy se stanovuje na základě výpočtu tepelných ztrát objektu, které jsou určující pro celkovou spotřebu energie na vytápění domu. Výpočet tepelných ztrát slouží pro dimenzování vytápěcího systému. Pro stanovení potřebného výkonu zdroje tepla je možné vypočítat tepelnou ztrátu celého objektu. Pro stanovení potřebného výkonu otopných těles je nutné stanovit tepelnou ztrátu jednotlivých místností. Stanovení výkonu zdroje tepla na základě výpočtu tepelných ztrát může ušetřit jak významné investiční, tak provozní náklady. Vhodné dimenzování zdroje je také důležitým předpokladem pro dosažení vysoké účinnosti, optimálního fungování a nízkých emisí topidla.

Druhy tepelných ztrát
Tepelné ztráty zpravidla vznikají:
• prostupem stavebními prvky a konstrukcemi
- střechou
- stropem
- stěnou
- okny a dveřmi
- podlahou
- nevytápěnými prostory  
• větráním
Podíl těchto tepelných ztrát je závislý na tepelně technických vlastnostech ochlazovaných konstrukcí a kvalitě (těsnosti) otvorových výplní (oken, dveří apod.).
Procentuální podíl tepelné ztráty prostupem a větráním činí u nezateplených panelových domů přibližně 70 % prostupem ku 30 % způsobeným větráním.

Podíl tepelných ztrát
Část konstrukce  Rodinný dům  Bytový vícepodlažní dům
Stěny  20 – 25 %  30 – 40 %
Okna a venkovní dveře  30 – 40 %  40 – 50 %
Střecha  15 – 20 %  5 – 8 %
Podlaha (strop sklepa)  5 – 10 %  4 – 6 %


Tepelné soustavy
Značný potenciál úspor leží v samotných tepelných soustavách. Bez ohledu na druh paliva, dochází ke kvalitativnímu vývoji konstrukcí tepelných zdrojů, otopných těles, čerpadel a prvků měření regulace, díky čemuž se zvyšuje energetická účinnost otopných soustav.
Do oblasti úspor můžeme zařadit také efektivní využívání tepelných zisků, ať už se jedná o solární zisky, zisky od uživatelů nebo zisky z provozu zařízení. Vzhledem k tomu, že jejich působení ne vždy koresponduje s aktuální potřebou tepla, je třeba se zabývat otázkami akumulace tepla.

Větrání a chlazení
Další související oblastí je větrání. Vývoj vede od přirozeného větrání okny k nucenému větrání za využití větracích rekuperačních jednotek pracujících na principu zpětného získávání tepla.

Solární energie
K dalším účinným prostředkům k dosažení úspor tepla se řadí například využití solární energie k přípravě teplé vody nebo společná výroba elektřiny a tepla v kogeneračních jednotkách.

Investice
Velkou budoucnost má obor EPC, který úspory garantuje. Financování modernizace systémů zajištuje dodavatel a probíhá z dosažených úspor. Velmi často proces nastartování energeticky úsporného provozu přerůstá v zajištění energeticky úsporného provozu v rámci facility managementu.

TZB, MĚŘĚNÍ TERMOKAMEROU, TERMOVIZE, DIAGNOSTIKA BUDOV, ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV, EA, PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, PENB, SBTOOLCZ, USPORY ENERGIE, FOTOVOLTAIKA, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE, ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ, ZELENÁ ÚSPORÁM, INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ BUDOV, NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY, ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH, PROJEKTY STAVEB A ZATEPLENÍ

 
 
Search
Back to content | Back to main menu